การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

# Title Version Description Size Hits Download
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 697.27 KB 80 Download Preview
รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 88.77 KB 60 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 457.76 KB 21 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 402.10 KB 12 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 321.35 KB 9 Download Preview
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 1.00 MB 133 Download Preview
รายงานการดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 199.23 KB 110 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 711.57 KB 59 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 480.21 KB 49 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.67 MB 63 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 839.27 KB 36 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 401.67 KB 35 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 458.67 KB 58 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 121.22 KB 48 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 197.15 KB 41 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 154.72 KB 66 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 106.46 KB 39 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 787.34 KB 40 Download Preview
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 172.28 KB 57 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 200.03 KB 138 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 158.63 KB 47 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 108.74 KB 52 Download Preview
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 149.47 KB 67 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 326.99 KB 50 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 173.67 KB 57 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 351.84 KB 31 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 414.54 KB 34 Download Preview
ประกาศผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 508.70 KB 47 Download Preview
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 719.07 KB 76 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 198.70 KB 72 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 160.92 KB 39 Download Preview
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 187.92 KB 12 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 174.27 KB 24 Download Preview
หลักเกณฑ์และเง่ื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 150.31 KB 21 Download Preview
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 322.16 KB 25 Download Preview

จำนวนผู้เข้าชม

232102
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
317
1002
4592
220293
5651
26338
232102

Your IP: 35.169.107.85
2020-08-06 05:39