การรับสมัครเด็ก

8 เดือน 16 นาที ที่ผ่านมา #12 โดย pan
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเมื่อไรคับ และต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างคับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

7 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 7 เดือน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #13 โดย umaporn
รับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วัน นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 วันและเวลาราชการ
หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
2. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 โหล
4. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
5. สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (สมุดเล่มสีชมพู) หรือใบรับรองแพทย์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.267 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena