กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บริการรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ในการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (เข็มที่ 2)

ในวันที่ 1  ตุลาคม  2564 ณ  โรงพยาบาลอู่ทอง ตำบลจรเข้าสามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

24349066030270196875854972773599176369901384n
2433925809982055143608106375841689746832740n
243369796353660393168217992721401718017093n
2431867645835147329972077128979101503368509n
2430801428384615468523672619511100899173657n
2430062112540457899829787189214200016476964n
2430058038579450517513604171929659903462611n
2430002891916182530466685461987615240083526n
2428901025613529851455655117964079810599871n
2428901025613529851455655117964079810599871n-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ