โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนายปัญญา ยูไล้ธนกุล ถึงบ้านนายไพรวัลย์ เยียนเพชร โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ 8 จากทางแยกถนนทางหลวง (3505) บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ เหมาเพชร ถึงบ้านนายอัครวัฒน์  บุญสูงเ่พชร  หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายจ้อย ถึง คลองจระเข้ฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2564 

- ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการวันที่ 7 กันยายน 2564 ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3

- ผู้รับ่จ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ หมู่ที่ 6 ลงหินคลุก ลงทราย เทคอนกรึต ลงหินคลุกไหล่ทาง หยอดยางรอยต่อ แล้วเสร็จวันที่ 24 กันยายน 2564 

timeline20210912204350
timeline20210912204311
timeline20210912204100
timeline20210912203935
timeline20210912203959
F39B5929-D56C-40DF-B074-A250513804DA-L0-001
C4CDF341-B347-4196-8944-69D0F7A16A6E-L0-001
AA045AFF-BE7F-47AC-B2AC-51CE367461EB-L0-001
19889048-5A3C-43B9-88DF-A2A4D394B2D5-L0-001
9868A52B-5C31-4515-8B36-F89B0A5F168D-L0-001

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ