กองสวัสดิการ รับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนกันยายน 2565 ขอให้ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 เกิดระหว่างวันที่ ื2 กันยายน 2505 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2506 ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

2550532885917314854082423127336195974722846n
2548825564001211851289357169389125134094730n
2548734502163088872900282954585837967645319n
2547797902657614288472885330756719266719710n
2547734012207075968001719061543374037517931n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ