กองการศึกษา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ทำกิจกรรมโดยการตักบาตรเทโวโรหณะ แบบ New normal ปฏิบัติตามมาตการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือสวดมนต์ ไหว้พระที่บ้านตามที่เห็นสมควร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 

25553557347873310613275301778737183923660697n
2550299616400418304887594323471385461121202n
2552087972807498572712327613918363706723259n
25491125010886431152874192963531332970780933n
2550111349542274421092714595841948445195336n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา