เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2564  กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดอน ลงพื้นที่ให้บริการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 1  - หมู่ที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

2575831332932398293659282999829900797134187n
2574895002593312462532306174529139229634323n
2573414083193661133361872527538626212929174n
2573044275474538832387291217698363914229229n
2581252383090855554573815603340861067060261n
112233

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ