กองสวัสดิการสังคม บริการยืมกายอุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

2577846145936174019616465711953423636091738n
2577423293637766655245548260257790531636731n
2573335162922108294421311348295226272628382n
25749249847294207137479413872451603310153655n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา