เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดอน โดยมีท่านทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านดอน ให้มีความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสร้างพลังการทำงานร่วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน

2874090129872259353259907025881078890741686n
286901675789093032091122305298617048711946n
28573121050210817213378635487550400348912926n
284944173332691395704367841648653073269903n
28493394613751910896597976168210755925974296n
2846593175569633593161816012135357101320669n
28446899810452965296901668076655945850906652n
28368567711563985151408444766713762473005358n
28049233925482324319748846163760259608858426n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา