เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการครอบครัวผาสุก เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเป็นที่พึ่งพาของกันและกัน

33498266461119671222502132582828792070779921n
3349675456087996739382588838722921518131370n
33496020411514214888793052372064537452536726n
3349447062732305853013382711256153106264440n
33406634812605564878771884806217063327374968n
33493529716415905196243269220587188499158670n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ