เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอนจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน  เด็กในช่วงแรกเกิด - 6 ปี ถือเป็นช่วงที่เริ่มการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โภชนาการ จึงจำเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร ที่่ร่างกายเรานำสารอาหารใปใช้ประโยชน์และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข อาหาร และโภชนาการเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะในเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติมโต

33945217560630009107492767682953213207745n
336520140892429938685269683632068092332894n
33947870810122973264060903690034403405874111n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ