ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้ดำเนินการตามแนวทางศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่ เรียนรู้ประเภทของขยะ และสามารถปฏิบัติตนเมื่อเจอขยะ โดยที่ไม่มีผู้ชี้แนะได้ด้วยตนเอง และเป็นนักพัฒนาจิตอาสาตัวจิ๋วในการเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 

3937027753438001514779823999465200471929169n
3936779788833887500678943400483693272392832n
3935182647069026509069186648891568915415333n
393441808650338423915877565815989104229720n
39332472469811383086116012795989542755740424n
3875181148073675678002103769255520953168813n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ