ประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยในช่วงนี้เป็นฤดูฝน ทำให้อาจมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย เทศบาลตำบลบ้านดอน ขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบริเวณบ้านและที่สาธารณะ โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสชิกา) โดย 1. เก็บบ้าน/โรงเรียนให้สะอาด ไม่ให้ยุงลายมาเกาะพัก    2. เก็บภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงวางไข่ 3. เก็บขยะภายในบ้าน/โรงเรียน ให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ