กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดอนลงพื้นที่ให้บริการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

3937254653510565341567964562573043631724879n
38756060615056426469186233812465542763314408n
3873287526468305909109175431403872511761404n
3584680509417588036009638226199556417015754n
3702123063543160636048233104623156791752721n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ