นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนหลังได้รับการร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอม โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เดินพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ ทั้งในท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงอื่นๆ รอบสถานศึกษา เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 

3868661626650453789449937653778607763068029n
38685370814964490445310958739909332067926152n
3764408867382329381519095880853650339476365n
3763695928776090637434023254036857269987423n
3703167322452195649515481324752625778180494n
3703127946719038050428757575083168711925509n
37027785517760198395022116493632543635923036n
3702739823592040633140656713785772965205826n
37026495710828081298228011592321896680257769n
3701263009149307035535314553835219173145708n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ