โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างประตูบานเหล็กแบบพวงมาลัยมือหมุน ความสูงประตูไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมทำโครงสร้างคอนกรีตเพื่อติดตั้งประตูเปิด-ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการ

- ดำเนินการทำคันกั้นน้ำ

- ดำเนินการสูบน้ำ

- ดำเนินการขุดดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้าง

- ดำเนินการลงทรายและเทคอนกรีตหยาบ

- ดำเนินการผูกเหล็กและติดตั้งไม้แบบ (พื้น)

- ดำเนินการเทพื้น

- ดำเนินการผูกเหล็กและติดตั้งไม้แบบ (ผนัง)

- ดำเนินการเทผนัง

4062947497181984102373635492757796338024070n
4061471498787887105919657308654274903111399n
40559504316399171198687255715475947932933868n
38687739310603658886325602625596197202263147n
38555985522376707564268665204851145969331695n
38552151437274691008666211670368363977947852n
3845677357225401727889592137890740166651724n
3772841481011553446607866742833552225925593n
3770976828534808264587265810663308846356630n
3703143526043986851180626103549810419438374n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ