เมื่อวันที่ 16-25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านดอนได้ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ATK (Antigen Test Kit) ทั้ง 9  หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 500 ชุด 

24119195312070190430960284228267597166037014n
2409612195419014138059721950304914116645905n
24095287845660518968421854480711311214254318n
24086942715194397250556403276086810354859244n
2406247448378073037618658793827409384543071n
2407171879765550495679696885214791416884548n
2405293583789864537522392909773241301703951n
24060299141925183107978013280602465220563881n
2405036272722682914048905192920446048127000n
2405179115867472991706932399660759098059918n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ