กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บริการรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ในการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ  โรงพยาบาลอู่ทอง ตำบลจรเข้าสามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2421673002477263205991991059826798788482752n
2421593512638312255969027948629506096700756n
2421152809054115370516094470879411071757311n
2421555388124770494283907574359160723865839n
24211196110353133106198887219950067841214128n
2421007805844949462419776158237799094788628n
24209227510190429019709093263878178960990334n
24207553412406715563560821617718938171337030n
2420698801674674988664114388619171895589457n
2420633146012014543487355970319738025105463n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ