เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควันและละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลิอดออก

2413902083856912397973253069058079194767239n
2411057652569577596346942804591658012950121n
2409944828355599337849117570358123825351087n
2409612195419014138059721950304914116645905n
2407226914341201780001502364920814398598342n
2406284273044459547785822999079862582525129n
2405636388924284380530791792712030429258819n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ