กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด. พร้อมกับจัดทำเอกสารหรือใบงาน ให้แก่เด็ก ศพด. ตามบ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

2464457696005734643156908501514650999529683n
2463452802748158545189012418825646180481152n
2463264044045915313950953270304351903108725n
2462866794230263195399832032560015910165186n
2445732255403651837249761426461455644013439n
2462112525644925014780463796406076688165566n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ