ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ