เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านดอน  จังหวัดสุพรรณบุรี  พุทธศักราช 2551 

    ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านดอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และมีที่ตั้งของที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านดอน  ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากอำเภออู่ทองประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 45  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองประมาณ  13  กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสาย สองพี่น้อง - หางตลาด และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3505 ตำบลบ้านดอน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36.620  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,887.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของพื้่นที่อำเภออู่ทอง

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ