เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการธรรมะนำสุข นำสู่สังคมน่าอยู่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังจริยธรรมและเข้าใจธรรมะสามารถนำหลักธรรมะมาปรับในการดำเนินชีวิต ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ffc5b0b8-8cca-49c5-b27d-240b5cd98166
eb14a1ff-8b68-486b-96e8-de7767e709e7
d8b37340-7051-41a7-a973-86bf121c960d
b0b0cea4-de0f-41c9-a5f3-80c19a2b814d
af9fc777-dd9a-40e2-96c1-c86c0e3c4561
8992a772-223f-4c1a-942d-268bd0becb51
955b5211-ddf2-44e9-9352-e7acb628a119
293d1105-6d92-446c-9111-3a991a39588c
7f0aa709-95da-4b71-8d05-b0bdf6ee50c4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ