โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จากบริเวณบ้าน นางสาวขุนทอง  ถึงหน้านายประกอบ  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 194 เมตร บ่อพักสำเร็จรูป คสล. ขนาด 1x1x0.10 เมตร  พร้อมฝา พร้อมฝา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 3/2566 งบประมาณ 385,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการถางป่าขุดตอ

- ดำเนินการเตรียมท่อ

- ดำเนินการเททรายรองพื้น

- ดำเนินการเทคอนกรีตหยาบรองพื้น

- ดำเนินการวางท่อ

- ดำเนินการยาแนวรอยต่อท่อ

- ดำเนินการหล่อฝาปิดบ่อพัก

- ดำเนินการติดตั้งฝาปิดบ่อพัก

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

32525528122832440585238957544652618478362798n
324955116942720930239352605137196418456586n
3244189399499532026673714697995584919627210n
32533285313781137296538553682826234997262590n
32447600815452711559791988704560655392873076n
3240018637358436345355428719302789861054124n
3253779979179270628924533017106301748384169n
3240731697034370881282992593460134580527043n
32460416015753796329767623380881262897434587n
32528202611370802070045118327543359413479005n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ