เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม จัดเพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดอน ให้มีความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจ เสริมสร้างการทำงานด้านจิตอาสา ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3309693523506586286332680851247527084889667n
33093420058367913297350918400798741439246945n
3309150475807031841127841175274267437824958n
3304664067421863042943248035504202842289809n
3307595815929422856160543547424627357829254n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ