โครงการก่อสร้างลดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากที่นา นายวิเชียร กาญจนสาธิต ถึงที่นา นายโท  แทนเพชร กว่าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร ประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 1/2566 งบประมาณ 7,367,800 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการขุดป่าถางตอ

- ดำเนินการเกรดพื้นทางและบดอัดพื้นทางเดิม

- ดำเนินการรื้อทางเดิมเพื่อลงวัสดุเสริมพื้นทาง

- ดำเนินการลงวัสดุคัดเลือกเสริมพื้นทางและเกรดบดอัดพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินคลุกและขุดตัดดินไหล่ทางเพื่อขยายไหล่ทาง

- ดำเนินการคัดเลือกเพื่อขยายไหล่ทาง

- ดำเนินการลงหินคลุกชั้นพื้นทาง

- ดำเนินการเกรดบดอัดหินคลุกตามค่าระดับ

- ดำเนินการนำถังน้ำยาโพลิเมอร์ผสมกับน้ำในรถบรรทุกน้ำ

- ดำเนินการปรับปรุงชั้นทางเดิม

- ดำเนินการให้ค่าระดับตัดเกรดพื้นทางตามค่าระดับ

- ดำเนินการโรยปูน

- ดำเนินการรดน้ำเพื่อบ่มพื้นทาง

- ดำเนินการกวาดพื้นทาง

- ดำเนินการลาดแอสฟัลด์ไพรม์โค้ด

- ดำเนินการการปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต

- ดำเนินการตีเส้นจราจร

- ดำเนินการติดตั้งราวเหล็กหรือการ์ดเรล

 - ดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับ

 

3267362425886407427815044226076204677659748n
3314766005112039845295076521223486688033168n
3317474668865602125984601063175350067297355n
3316527295906086029196572997026412446612600n
3266751649051138441460054173939159543317470n
33152640318100500726995745092879373929841613n
3266959153422618171349645929931768910619651n
332229985516079733931220522029568988962006n
3317363835336363920844536111251963891407910n
33272429733161808719668321050805125614659536n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ