โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรรบุรี บริเวณที่นานายกลับ เสียงดัง ถึงบ่อกุ้งนายสุคนธ์ ยอยรู้รอบ ถมดินพร้อมบดอัดแน่นเพื่อขยายถนนดิน กว้าง 2 เมตร  ยาว 4 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 6/2566 งบประมาณ 256,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการถมดิน

- ดำเนินการแต่งคันดิน

- ดำเนินการบดอัด

- ดำเนินการลงหินคลุก

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

3419873462552184202942371756229276353043787n
3419872277651301817684811558127864376182619n
3419508125495233806865477333918131687662195n
3419602657630123620297854742453390379737981n
3419442215687279285806765061912577844922578n
341936718534353335332104591817854508625921n
3419290677625002386161841794692847968658646n
3419339312110293149786324070751621327599527n
336916826213770238000101198115294303408243n
33830574112105591762925661754084444083053634n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ