โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อดอนแค หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้ ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อดอนแค ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 7.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร และจัดทำป้ายศาลเจ้าพ่อดอนแค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 12/2566 งบประมาณ 130,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการรื้อผิวคอนกรีตและขุดดินเพื่อทำฐานราก

- ดำเนินการลงทรายรองฐานราก

- ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบคาน

- ดำเนินการเทคาน

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบและเทคอนกรีตเสา

34615431613288924376672472746736309283119440n
3461402959843023030018448174618136181032887n
3461158659323548546632588500076855598999611n
3483565342762672448366418238464816719773835n
3461579501339213740286069728757044431530532n
3461372142635501229132023056454566551192334n
3461361792547373804450837525889076018560442n
3461312971473323115638139080000502503886143n
3461325116413444578394383131718943891632945n
34612607416807802423833634630424962519530298n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ