โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อดอนแค หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้ ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อดอนแค ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 7.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร และจัดทำป้ายศาลเจ้าพ่อดอนแค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 12/2566 งบประมาณ 130,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการรื้อผิวคอนกรีตและขุดดินเพื่อทำฐานราก

- ดำเนินการลงทรายรองฐานราก

- ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบคาน

- ดำเนินการเทคาน

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบและเทคอนกรีตเสา

- ดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ

- จัดทำป้ายศาลเจ้าพ่อดอนแค

3581583792579596035254351969697462168351850n
3580035282593165367366695910008955422241948n
354995149713726010766207924009274207569444n
35479928965455006222348993919999314741931744n
3547746963483413825308112286245348926239745n
3547204048099543340758554779761410463882679n
35459076017043467933487425570077232262270352n
3544831452811883477339124038017812856957767n
3541466803057375951155631642738406173030522n
3544459019409145005199864989045049623440478n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ