เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

f7849dbb-618d-4965-849a-b485020583e0
f8c100eb-8609-46c8-9f44-624c744be687
f7bf2efb-06e2-4154-8e90-d073561e609c
764de898-cd41-4f81-9a9d-01af187a81dc
3734708978367459011698503054650750125252680n
37335313610534791956475617447776861246912252n
3728977312173566313122634793849321794724645n
36421785814230599618045415039533444325523673n
3642165911912680172747394301654153733262001n
3642253716776319942639851922274292481845134n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ