เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายเด็กปฐมวัย  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อให้แข็งแรงพร้อมรับการเจริญเติบโตในอนาคต

37347319212200258753323488211314231676017179n
3734649718447882872230664637528098573723541n
3734568798355095812874728097975447992138753n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ