โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านนางเบญจมาศ แสนชา ถึงบ้านนายสวิง กล่อมดี ตำบลบ้านดอน ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 104 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 32/2566 งบประมาณ 11,600  บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการไถปรับพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

1b113b6d-5404-4c04-9892-14eb0c3a2f92
f07c9655-e47f-4373-8d7c-9fb241b1910a-1
c89a238a-692a-4d4e-993e-e02495d37228
8c50163b-1700-4e3d-bef3-54a91a6e3a6f
f95c18d6-f340-42ee-830f-13168664d8c4
f92a99ec-85b3-4fa5-8523-e2a2389b15eb
eef6c591-6c6f-4001-a5c6-a67687d7f6ef
e6bbab72-7b20-4f17-9240-c8b1ddb6501e
d5487e2c-ef26-4d93-aefa-491f3b556879
ce4b13bb-af7f-42c6-accd-9f821133137b

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ