โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บริเวณวัดหัวทำนบ ถึงบริเวณประตูน้ำที่นานายสุชาติ ศรีสุข ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 33/2566 งบประมาณ 219,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้ 

- ดำเนินการไถปรับพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

ab9c8213-1e7d-406d-a99f-fa0c64a8eddb
87050fb6-7071-40f0-9488-f4e42621d742
25498b12-ef02-4147-987a-98b2be46717a
6bce5274-897e-4ad8-a501-0059e7f0915e
557baf92-7226-4ff6-872b-33ef01fb32ec
b92d3930-9f1c-4347-96e5-7241edbd3fca
cddcf306-6d4f-4fe8-ae94-83b6cfba2452
afbd8f87-48a5-41d1-b15e-1563e930b15c
17957a12-cd43-4d80-a355-d2c5e7b7bcc9
2734a10f-4f33-4e2c-9ccc-babd4833baf1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ