เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอนได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยครู และนักเรียนได้ทำกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย  และทำกิจกรรมสรงน้ำพระ ตามความเชื่อโบราณ การสรงน้ำพระเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพและสักการะต่อพระพุทธศาสนาครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการเรื่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ด้วย จะทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นตลอดปีใหม่

ea277d84-fd3e-4831-899a-1a7d823c475c
d92f66f8-469a-4ae4-b8f5-284dab4e90a5
ca78cd90-99f0-4218-a524-065962b2d72f
c6403a30-13ea-43c3-9d0e-636ff2d11589
896b92e7-8c26-4be7-be6e-a905a7161b5d
2ed144a1-60f0-4fc0-b6f1-5895f434ba69

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ