เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน ชั้น 2 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกิดทักษะสามารถนำพลังงานทดแทนมาใช้ในครัวเรือน และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการ ลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากพลังจากธรรมชาติเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์และลม กลุ่มเป้าหมาย คือแกนนำครัวเรือนตำบลบ้านดอน ทั้ง 9 หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน
f9d7c8d6-5b39-4e0d-8876-595eb5dc8db8
bfca55eb-e3cd-45e3-a6cd-2860ffcc4ec8
bf0e3191-fb3b-4872-93a8-51b987def64c
60113892-dc0f-4ed7-b1b5-10f03d9f2275
04794cbc-66eb-4b38-8564-75f90be9eefa
883e287b-580e-4291-8651-5c5906539d03
883e287b-580e-4291-8651-5c5906539d03-1
40be06c5-96df-4bf6-9348-f2314d960fd4
40be06c5-96df-4bf6-9348-f2314d960fd4-1
0f8025a9-9f04-4497-923c-60e76873db96
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ