โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บริเวณที่นา นายเสงี่ยม  ยอยรู้รอบ ถึงสะพานเขตติดต่อตำบลสระพังลาน ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 36/2566 งบประมาณ 94,700.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

88548da0-290c-499b-b094-809082c90ced
b0936d53-6d97-4c21-8025-471bb6e86c31
bb7790d1-6e80-4735-90f5-6450aef92159
f07e8002-3222-4ab8-b194-e5834e1ce89e
94fb82f6-e6f2-432c-b368-2e94a097dea4
d7a00092-fd98-409d-854f-6dbed9d20ec4
d4ce7e38-cf42-4429-a4a2-0e5ee6c14032
d9d18986-af25-4112-a439-55dc9ec11876
cfc8847d-53f9-4e1b-a608-dd6359b66853
b312d2f7-77b1-43f2-b24f-ed2ba1cef60f

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ