โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บริเวณที่นา นางปรางทอง ซ้อนเพชร ถึงสะพานเขตติดต่อตำบลสระยายโสม ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร  ยาว 700 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 37/2566 งบประมาณ 100,700.- บาท ได้ดำเนินดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นทางก่อนลงหิน

- ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

LINEALBUM2
messageImage1715824752734
LINEALBUM13
LINEALBUM7
f41eec06-520f-4b1c-a389-21108de45320
eb408b62-8012-49f2-b3e9-69963aad81c0
e316de09-b201-4a99-9935-4b279b0fdad1
b9274b39-aadf-4562-9f1f-85297acc642c
90613d30-4507-47ba-b9b2-f6c3e8025dbf
65198be2-c162-496b-8dbf-db7578b0b179

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ