โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 2 บริเวณที่นา นายสุทัศน์ ไฝเพชร ถึงที่นานายสมเดช ปานเพชร ขนาดถนนกว้าง  3  เมตร ยาว 3,300  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 29/2566  งบประมาณ 341,000.-  ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นทางก่อนลงหิน

- ดำเนินการลงหินพร้อมปรับเกลี่ย

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

LINEALBUM16
LINEALBUM9
LINEALBUM2
S34325010
S34324890
S34324840
messageImage1715824844576
LINEALBUM1
LINEALBUM0
LINEALBUM

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ