เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดอน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ หมู่ที่ 3 พบว่า กลิ่นเหม็นเกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกรจริง  ผู้ประกอบการแจ้งว่า สาเหตุเกิดจากท่อส่งของเสียที่ส่งไปยังบ่อเก็บของเสีย (บ่อแก๊ส)  เกิดแตกชำรุดเสียหายทำให้น้ำของเสียและมูลสุกรไหลออกมานอกบ่อส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณและได้ดำเนินการใช้สาร EM และปูนขาวราดบริเวณรอบๆ น้ำที่ไหลออกมาแล้ว แต่ไม่สามารถบรรเทากลิ่นลงได้ จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรือนเพื่อมิให้ส่งกลิ่นรบกวนในบริเวณในพื้นที่ชุมชน 

2. ผู้ประกอบการต้องรีบเร่งดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของเสียที่ชำรุดโดยทันทีภายในกรอบเวลา 15 วัน

3. ระหว่างการซ่อมแซมผู้ประกอบการต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาในการฉีดพ่นเพื่อระงับหรือลดกลิ่นพร้อมทั้งนำปูนขาวและสาร EM ราดและใส่ในบ่อเก็บของเสียในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของบ่อเก็บของเสียเพื่อเป็นการลดกลิ่น

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน 

1. ผู้ประกอบการรับทราบ และอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งของเสียและขอระยะเวลา 30 วัน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากติดปัญหาด้านการเงินแต่รับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อมิให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง และจำดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องกลิ่นรบกวนก่อนอันดับแรก ในการปรับปรุงช่วงแรกอาจส่งกลิ่นรบกวนบ้าง เพราะว่าจะดำเนินการย้ายท่อส่งของเสีย

f8fab352-d436-48b1-b6d9-ada699b92da9
32039b20-3e94-441a-8b8c-e504e45c5214
bfe67a6e-4b89-422c-a900-c43333f3570e
c8bd9e0f-4526-4b6b-a676-81a0f12ece2d
bc309776-c2a6-48b1-817a-ab1c17eba81f
74517b5c-0d81-4560-acf1-5490760a6e2f
06828f90-632b-4c46-85cd-4780063d415f
94b89bfe-3afb-40fe-8c52-022bcdc04874
78b78082-7ea4-4ad0-a51c-18104c6becc2
2ebe931b-fe10-43d3-bbd8-6e293228aaa6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ