โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 2 บริเวณจากถนนทางหลวงหมายเลข 3505 ถึงที่นา นายประเทือง  เต้นเพชร  ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 28/2566 งบประมาณ 217,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการเข้าดูพื้นที่ดำเนินการ

LINEALBUM-2-3505-3
LINEALBUM-2-3505-2
LINEALBUM-2-3505-
LINEALBUM-2-3505-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ