โครงการเทลานคอนกรีตลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บริเวณที่ออกกำลังกายหมู่บ้านเทคอนกรีตลานตากข้าว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 40/2566  งบประมาณ 113,000.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นทาง

- ดำเนินการลงทรายรองพื้น

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบ

- ดำเนินการเทคอนกรีตพร้อมขัดมัน

- ดำเนินการหยอดยางและลงหินคลุก

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

S315637850
S315637800
LINEALBUM2666724062710
LINEALBUM266672406278
LINEALBUM266672406276
LINEALBUM266672406275
LINEALBUM266672406273
LINEALBUM266672406272
LINEALBUM256672407025
LINEALBUM256672407026

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ