องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักสูบและนักดื่มรายใหม่เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากยาสูบ และการดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ศาสนสถาน (วัด) จำนวน 4 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จำนวน 1 แห่ง

be18bd5b-be91-4dc7-9913-ec4af7a50836
3665ecfb-4bf1-4e22-b5b0-d0927862d4ed
b836f201-0a42-4584-8372-03a8553409d4
eef097b5-83e3-42d0-840b-951abec9bac1
b478bb4f-ecea-489a-a948-7b094d9932a4
ada9b335-4a2e-4c2c-97a9-6c19e6d43dbc
8778833d-17d5-4ab6-ab5d-2756bcbcd4c0
028156b3-14e0-4c09-9ef8-249de3c5ccb8-1
99e44afa-bc88-4b8b-849a-602870447f61
3b60942c-35cb-4903-8929-35e388f36d04

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ