โครงการเสริมไหล่ทางหูช้าง หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 บ้านนางสาวมินตรา  ไกรเพชร  จุดที่ 2 บ้านนายสมชาย  ซ้อนเพชร จุดที่ 3 บ้านนางสุกัญญา  พรมเพียงช้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเลขที่ 8/2566 งบประมาณ 22,400.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการขุดดินและลงทราย

- ดำเนินการเทคอนกรีต

- ดำเนินการลงหิน

LINEALBUM2756716
LINEALBUM2756715
LINEALBUM275677
LINEALBUM275674
LINEALBUM2566724062817
LINEALBUM2566724062812
LINEALBUM2566724062810
LINEALBUM256672406286
LINEALBUM186672406192
LINEALBUM1766724061946

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ