โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอำนวย ทองสุกใส  ถึงเขตติดต่อตำบลหัวโพธิ์ ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 3,600 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 31/2566 งบประมาณ 320,000.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการเกรดพื้นทาง

- ดำเนินการลงหิน

LINEALBUM28667-24070211
LINEALBUM28667-2407027
LINEALBUM28667-2407024
LINEALBUM28667-2407021
LINEALBUM176724070253
LINEALBUM176724070252
LINEALBUM176724070243
LINEALBUM176724070236
LINEALBUM176724070235
LINEALBUM176724070232

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ