แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT)

ตามลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/i7sqyd

    แสกน  QR Code เพื่อร่วมการประเมิน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ