เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564  กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดการประชุมหารือการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ ศพด. ผ่านแอพพลิเคชั่น line ชื่อกลุ่ม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนฯ ศพด.บ้านดอน เวลา 09.30 น. 

24206747215003348436532085748932237387218693n
2420593159126781560152893117060431689362364n
242050192364844835358603702122053622211969n
2420435008413056234148896918156544597045103n
24199149915130685856961957584438016236695694n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ