สายทางบริเวณทางหลวงท้องถิ่น ถึงเขตติดต่อตำบลเจดีย์ กว้าง 8 เมตร  ยาว 1,100 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ