สถิติการให้บริการ  E-Service

Title Version Description Size Hits Download
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนเมษายน 2567 44.18 KB 91 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมีนาคม 2567 43.64 KB 119 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2567 43.57 KB 151 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมกราคม 2567 42.56 KB 159 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนธันวาคม 2566 42.13 KB 119 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 41.50 KB 76 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนตุลาคม 2566 41.11 KB 70 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกันยายน 2566 46.38 KB 76 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนสิงหาคม 2566 45.92 KB 60 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 45.64 KB 52 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมิถุนายน2566 44.99 KB 55 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 44.70 KB 47 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนเมษายน 2566 43.91 KB 53 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมีนาคม 2566 43.35 KB 50 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566สถิติ ก.พ. 66 43.32 KB 74 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมกราคม 2566 42.29 KB 53 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนธันวาคม 2565 41.84 KB 75 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 41.23 KB 63 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนตุลาคม 2565 40.83 KB 83 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ